Condities en Voorwaarden. 

1. Belasting.  
A- U hoeft over de aangekochte produkten geen douanekosten of belasting te betalen in Nederland.
    Door middel van uw aankoop, houdt u zich aan de Tsjechische Wet.
2. Wettelijke Aansprakelijkheid.
A- Onder "Verkoper" word ten allertijde Darkstreet.biz bedoeld.
    Onder "Koper" word ten alletijde u bedoeld.
B- Van de persoon die zich heeft ingeschreven op Darkstreet.biz, daarvan word verwacht dat die alle gegevens naar waarheid heeft ingevult.
    Mocht Darkstreet enig vermoeden hebben dat de ingevulde gegevens niet correct zijn,
    dan behoud Darkstreet zich alle recht om u te verwijderen uit hun systeem.
    En eventuele lopende bestellingen te annuleren.
C- Darkstreet is verantwoordelijk voor de verkoop van hun produkten, tenzij anders vermeld!
    Schade wat o.a. is ontstaan tijdens het transport, valt onder de dekking van het transportbedrijf.
3. Account.
A- Een ieder die een account aanmaakt, moet dit op waarheidsgetrouw invullen.
    Enige vorm van misbruik word gemeld aan onze wettelijke instantie.
B- Mocht er bij Darkstreet niet enige aanleiding zijn dat uw account word misbruikt door derden.
    Dan zal Darkstreet uw gegevens nooit aan een andere partij doorgeven.
    Uw privacy word door ons gerespecteerd.
C- Bij het maken van een account bent u niet tot aankopen verplicht.
    Mocht er na 1 jaar door het account niet besteld zijn, dan behoud Darkstreet zich het recht om het account te verwijderen.
D- Voor het aanmaken van een account, dient u minimaal 18 jaar te zijn.
4. De Wet.
A- De Tsjechische Wet en Nederlands Wet zijn verschillend.
    Uw aankoop valt binnen de Tsjechische Wet, maar zodra de verzending over de landelijke grenzen komen.
    Start daar automatisch de wet die voor dat land geld.
B- Als u twijfeld of sommige van onze produkten in Nederland legaal zijn, informeer dan eerst bij de Nederlandse Wet.
    Mocht een door u besteld produkt toch in Nederland illegaal zijn, dan valt alle verantwoordelijkheid daaruit vloeiend voor de "Koper".
C- Onze produkten zijn bedoeld zodat personen zich kunnen beschermen tegen geweld of andere criminele gebeurtenissen.
    Mocht er met onze produkten criminele activiteiten gebeuren, dan distantiëren wij ons geheel daarvan.
5. Bestelling.
A- Mocht er na het plaatsen van een bestelling, na 10 werkdagen nog geen betaling van de "Koper" zijn geweest. Dan vervalt de bestelling.
    Mochten er hier kosten uit vloeien voor Darkstreet, dan heeft die het recht om die op de "Koper" te verhalen.
6. Transport en Aflevering.
A- Darkstreet garandeerd een goed werkend produkt bij het aanleveren bij het transport bedrijf.
B- Als er tijdens het transport schade onstaan, dan valt dat onder de verzekering van het transportbedrijf.
    Mocht u bij aflevering een beschadigde doos ontvangen, maak daar dan gelijk een melding van bij de bezorger.
    Die zal de verder werkwijze dan uitleggen.
7. Misverstanden.
A- Als er enige twijfel is over een produkt, aflevering, betaling of anderszins, neem dan zo snel mogelijk kontakt met Darkstreet.biz op.

Op 2018/04/07, volgens het contract van koop en verkoop 099/2017, e-shop darkstreet.biz wordt eigendom van het bedrijf PERFECT DEAL s.r.o.

   Email: [email protected]